Planlægningsudvalg

Nedenfor kan du få et overblik over, hvad vi aktuelt arbejder med i lokalrådets Planlægningsudvalg.

Funder-Lysbro Lokalråds Planlægningsudvalg

 

I vort interne planlægningsudvalg arbejder vi aktuelt med nedenstående emner:

Revidering af kommuneplan

I 2016 indledes arbejdet med revidering af kommuneplanen for Silkeborg Kommune. Revisionen har seks fokusområder:
1. Plads til vækst
2. Fleksibilitet i planlægningen
3. Friluftsstrategi
4. Skybrudsplanlægning
5. Trafikplan
6. Byens skala

Med udgangspunkt i det tidligere lokalråds arbejde med Udviklingsplan 2012-2022 vil lokalrådets planudvalg i samarbejde med områdets beboere indsende forslag til kommunen.
Primo 2016 kontaktede vi alle foreninger i området og opfordrede til at komme med ideer og forslag til den videre udvikling af vort lokalområde.
Den 27. april 2016 afholdtes lokalrådet borgermøde om fremtidens Funder-Lysbro. 
Den 1. juni 2016 fremsendte vi input til den nye kommuneplan punkt 3. Friluftsstrategi. Vort input kan læses her (pdf).

Planudvalget vil løbende følge arbejdet med revisionen af kommuneplanen.

Lokalplaner
Grundet den kraftige udvikling af vores lokalområde er der mange lokalplaner og forhold at følge med i, forholde sig til og indsende bemærkninger til. Vi opfordrer alle borgere til at følge med i lokalplanerne for Silkeborg Kommune, de findes ved at følge dette link. Vær opmærksom på menuopdelingen med "Under udarbejdelse", "Forslag" og "Vedtagne".

Udsmykning af kommunale rundkørsler ved afkørsel 33 (øst) Silkeborg Motorvejen

Vi har rettet henvendelse til kommunen med henblik på udsmykning af rundkørsler/branding af byen i forbindelse med de mange tilslutningsanlæg til Silkeborg Motorvejen. I vores område drejer det sig om de to rundkørsler på Funder Kirkevej. Vi fik aldrig respons fra kommunen på vores forslag om udsmykning.
I mellemtiden har bestyrelsen i det nedlagte Funder Kirkeby Vandværk taget initiativ til og bekostet opsætningen af en træskulptur af Tollundmanden i den vestlige rundkørsel. Lokalrådet har taget handsken op og arbejder i øjeblikket på et projekt med opsætning af en træskulptur af Ellingkvinden i den østlige rundkørsel.

Landsbyfornyelse

Vi holder øje med udviklingen i vort lokalområde og vil efter behov indstille kandidater til landsbyfornyelsespuljen. Generelt kan vi kun opfordre grundejere til at holde bygninger i pæn og god stand samt til at undgå skrot og affald på ejendommen.

Herningvej/Drewsensvej Vest

Lokalrådet følger udviklingen tæt i forhold til forslag om forlængelse af Drewsensvej mod vest og dermed forventet øget trafik på Herningvej. Lokalrådets planudvalg har indsendt bemærkninger til den VVM undersøgelse, der på et tidspunkt skal udføres.
Projektet kommer tidligst på kommunens budget i år 2018.