Funder Husholdningsforening

Foreningens formål er gennem møde, foredrag og andre arrangementer at belyse aktuelle emner i samfundet.

Funder Husholdningsforening

Funder Husholdningsforening dækker primært områderne Funder Kirkeby, Funder Bakke, Funder Station/Ådal og Lysbro, men også gerne andre områder - alle er velkomne.

Vi har ca. 80- 90 medlemmer. Det er dejligt, at der er så stor opbakning til foreningens arrangementer. Vi har mange medlemmer fra mange forskellige områder. Det viser, at vi på trods af et lavt kontingent, kan lave arrangementer, der både tiltrækker gamle og nye medlemmer.

Til flere arrangementer kan der deltage ikkemedlemmer, hvis der er plads. Men hvor der er tilmelding, vil vore medlemmer og deres familie altid have fortrinsret.

Tilmeldingen er i princippet altid bindende. Bliver du forhindret i at deltage i et arrangement, bliver du derfor nødt til at betale den fastsatte pris. Med det lave kontingent, har vi ikke råd til at betale omkostningen til arrangøren, hvis vi ikke opkræver deltagerbetalingen. Betaling kan ske ved et af de efterfølgende arrangementer eller på foreningens bankkonto.

Kender du nogen, som har lyst til at støtte foreningen ved et medlemskab, kan indmeldelse ske ved at kontakte en af bestyrelsens medlemmer eller på vores mailadresse: fhf@live.dk

Medlemskontingentet er 75 kr. årligt.

Vi har bankkonto i Folkesparekassen 9860 0000385069

Program Sæson 2017 - 2018

Program Sæson 2015 - 2016

Program Sæson 2014 - 2015

Program Sæson 2013 - 2014

Program Sæson 2012 - 2013

Program Sæson 2011 - 2012

Program Sæson 2010 - 2011

Program Sæson 2009 - 2010 

Program Sæson 2008 - 2009  

Program Sæson 2007 - 2008

 

Jubilæumsskrift i anledningen af foreningens 60 års jubilæum 2007. 

 

Bestyrelsen består af:

Formand Birgit Bieling, tlf. 40 86 85 37

Kasserer Lisbet Jensen, tlf. 22 89 50 68

Sekretær Mona Fisker, tlf. 21 30 66 27

Villi Bak Hansen, tlf. 86 85 12 06

Lene Kallesøe, tlf. 42 33 78 85

Foreningens mailadresse: fhf@live.dk